cấu trúc câu ước trong tiếng anh , có to be luôn ạ

cấu trúc câu ước trong tiếng anh , có to be luôn ạ

2 bình luận về “cấu trúc câu ước trong tiếng anh , có to be luôn ạ”

 1. Cấu trúc câu ước :
  + Động từ thường :
  – Hiện tại : S + wish(es) + S + V ( Quá khứ đơn ) -> S + V_{ed}/p + …
  – Quá khứ : S + wish(es) + S + V ( Quá khứ hoàn thành ) -> S + had + V_{pp} + …
  – Tương lai : S + wish(es) + S + V ( Would + V_o )
  + Động từ To be :
  Hiện tại : S + wish(es) + S + were + …
  Quá khứ : S + wish(es) + S + had been + …
  Tương lai : S + wish(es) + S + would be + … 
  @Sun 

  Trả lời
 2. Có 3 loại câu ước ( câu wish) :
  1.Cấu trúc Wish trong tương lai:
  Khẳng địnhS+ wish(es) + S + would + V1 
  Phủ định: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1
  2.Cấu trúc Wish trong quá khứ:
  Khẳng địnhS + wish(es) + S + had + V3/-ed
  Phủ địnhS + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed
  3.Cấu trúc Wish ở hiện tại 
  Khẳng định: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)
  Phủ định: S + wish(es) + S + didn’t + V1
  #hok tốt
  #xin hn ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới