cấu trúc viết lại câu của only,in spite of, because of ,although though ,despite giúp em với ạ , chứ em hỏi mà không ai trả

cấu trúc viết lại câu của only,in spite of, because of ,although though ,despite
giúp em với ạ , chứ em hỏi mà không ai trả lời

2 bình luận về “cấu trúc viết lại câu của only,in spite of, because of ,although though ,despite giúp em với ạ , chứ em hỏi mà không ai trả”

  1. In spite of/ despite + N, cụm N, Ving
    Although/ though + mệnh đề
    Because of + N, cụm N, Ving, đại từ
    Mình ko biết cấu trúc với only nên thông cảm giúp ạ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới