chia động từ trong ngoặc: they (go)……. picnicking in the woods when it rained giúp mình với ạ

chia động từ trong ngoặc:
they (go)……. picnicking in the woods when it rained
giúp mình với ạ

2 bình luận về “chia động từ trong ngoặc: they (go)……. picnicking in the woods when it rained giúp mình với ạ”

 1.   chia là : were going 
   * Đây là thì quá khứ tiếp diễn 1 hành động đang sãy ra thì có 1 hành động khác xen vào
   * Dịch : Họ đã đi dã ngoại trong rừng khi trời mưa 
   # tuanle4855

  Trả lời
 2. \text{Answer :} were going
  \rightarrow When + S + Ved / V2 , S + was / were + V-ing
  \rightarrow Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra , hành động xảy ra trong khoảng thời gian ngắn
  \text{# Eternal}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới