Chilldren must go =to school because it’s___ a.compulsory b.optional c.modern d.convenient Last summer holydays,the student b

Chilldren must go =to school because it’s___
a.compulsory
b.optional
c.modern
d.convenient
Last summer holydays,the student built the loving houses
=>The students used………

2 bình luận về “Chilldren must go =to school because it’s___ a.compulsory b.optional c.modern d.convenient Last summer holydays,the student b”

 1. 1. A
  compulsory (adj): bắt buộc
  -> Sự thật hiển nhiên
  2. The students used to build the loving houses.
  – Chỉ thói qurn trong QK: used+ to V: trước đây thường làm gì

  Trả lời
 2. => A
  – compulsory (adj): bắt buộc 
  – Cấu trúc: It’s compulsory = S + am/is/are + n/adj/… + O – Đó là bắt buộc
  – Cấu trúc: S + must + V-inf + O: phải làm gì 
  Tạm Dịch: Trẻ em phải đi học vì nó là điều bắt buộc.
  => The students used to build the loving houses.
  – Cấu trúc: used to do sth: đã từng thường xuyên làm gì trong QK nhưng giờ thì ko.
  Tạm Dịch: Các học sinh đã từng xây dựng những mái ấm tình thương. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới