Cho mình hỏi cụm “run out of …” trong câu này nghĩa là gì vậy ạ? ” Bella ran out of the room and came back carrying a shin

Cho mình hỏi cụm “run out of …” trong câu này nghĩa là gì vậy ạ?
” Bella ran out of the room and came back carrying a shiny, silver pencil ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới