cho mình xin cấu trúc câu này ạ: Your scheme is brilliant,but I do not think it will work.

cho mình xin cấu trúc câu này ạ: Your scheme is brilliant,but I do not think it will work.Viết một bình luận

Câu hỏi mới