Chọn phát âm khác: A. though B. plough C. cough D. high Gạch chân từ “gh”

Chọn phát âm khác:
A. though B. plough C. cough D. high
Gạch chân từ “gh”
Viết một bình luận