Chọn thì đúng: We (not/ see).her since we (be)..on holiday in Ha Long Bay.

Chọn thì đúng:
We (not/ see).her since we (be)..on holiday in Ha Long Bay.

2 bình luận về “Chọn thì đúng: We (not/ see).her since we (be)..on holiday in Ha Long Bay.”

 1. #Anhsao
  We (not/ see).her since we (be)..on holiday in Ha Long Bay.
  => We haven’t seen her since we were on holiday in Ha Long Bay.
  -> Chúng tôi không nhìn thấy cô ấy kể từ khi chúng tôi có kì nghỉ ở Vịnh Hạ Long.
  – Structures: S+ have/has+ P2.
  – Present Perfect Indication: already, yet, since, for,… -> Có since nên dùng Present Perfect.
  = Sau since dùng Past Tense

  Trả lời
 2. Giải đáp: $\text{haven’t seen/ were}$
  – Vế trước dùng thì hiện tại hoàn thành vì có DHNB “since”: S+ have/ has+ V_pp
  + Chủ ngữ “we” số nhiều nên dùng: have
  + Phủ định thêm “not”: haven’t
  + “see” sang quá khứ phân từ là: seen
  – Sau “since” thì động từ chia quá khứ đơn (tobe): S+ was/were+..
  + Chủ ngữ “we” số nhiều nên dùng tobe: were
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới