chọn từ khác a.bEAn b.lEAd c.machIne d.bIg

chọn từ khác
a.bEAn
b.lEAd
c.machIne
d.bIg

2 bình luận về “chọn từ khác a.bEAn b.lEAd c.machIne d.bIg”

 1. a.bean (n) hạt đậu
  b, lead (n) sự lãnh đạo
  c,machine (n) máy móc
  d, big (adj) to,lớn
  => Chọn D vì a,b,c là danh từ , d là tính từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới