chúc tôi luôn gặp điều may mắn, học tập chăm chỉ và tốt hơn mỗi ngày – tốt lành `=>` chuyển sang tiếng anh, đúng cấu trúc, ng

chúc tôi luôn gặp điều may mắn, học tập chăm chỉ và tốt hơn mỗi ngày – tốt lành
`=>` chuyển sang tiếng anh, đúng cấu trúc, nghe tự nhiên k copy các web hỗ trợ phiên dịch – đặc biệt gg translate..Viết một bình luận

Câu hỏi mới