Complete the sentences. Circle the correct answers. 1. The company’s globai awareness / network allows it to sell ít p

Complete the sentences. Circle the correct answers.
1. The company’s globai awareness / network allows it to sell ít products all over the world.
2. Everyone has heard of the company Samsung. It’s a well-known global warming / brand.
3. Let’s post a video to raise global brand / awareness of the dangers of single-use plastics.
4. Many people feel that global warming / network is the biggest threat to the planet today.
NHANH GIÚP MÌNH VỚI MN ƠI

1 bình luận về “Complete the sentences. Circle the correct answers. 1. The company’s globai awareness / network allows it to sell ít p”

 1. #mikan2k2127m7jTbw
  1. The company’s global awareness / network allows it to sell ít products all over the world.
  Dịch: Mạng lưới toàn cầu của công ty cho phép công ty bán ít sản phẩm trên khắp thế giới.
  2. Everyone has heard of the company Samsung. It’s a well-known global warming / brand.
  Dịch: Mọi người đều đã nghe nói về công ty Samsung. Đó là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
  3. Let’s post a video to raise global brand / awareness of the dangers of single-use plastics.
  Dịch: Hãy đăng video để nâng cao nhận thức toàn cầu về sự nguy hiểm của đồ nhựa dùng một lần.
  4. Many people feel that global warming / network is the biggest threat to the planet today.
  Dịch: Nhiều người cảm thấy rằng sự nóng lên toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh ngày nay.
  Cho mình gửi chúc bn học tốt! Nhớ vote cho mik 5 sao, 1 tim và câu trả lời hay nhất về cho nhóm nha!^^
  Mik làm hơi lâu mong bn thông cảm:<

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới