Công thức đảo ngữ của if loại 5: If + S + V2, S + would have V3

Công thức đảo ngữ của if loại 5: If + S + V2, S + would have V3

2 bình luận về “Công thức đảo ngữ của if loại 5: If + S + V2, S + would have V3”

 1. *Không có câu điều kiện loại 5 bạn nhé, mà bạn ghi câu điều kiện loại này là loại 3 nhé.
  Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3:
  $\text{Had + S + PII, S + would have + PII }$
  Cấu trúc câu điều kiện loại 3: 
  $\text{If + S + had + VPII, S + would/could/should (not) + have + VPII}$
  – Mệnh đề điều kiện chia ở thì Quá khứ phân từ
  – Mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành.
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới