Công thức đưa ra lời khuyên và gợi ý

Công thức đưa ra lời khuyên và gợi ý

2 bình luận về “Công thức đưa ra lời khuyên và gợi ý”

 1. @yn
  Đưa là lời khuyên ( advise ):
  → S + advise + O + to V: Khuyên ai đó nên làm gì
  → Advise + O + (not) to V : Khuyên ai đó không nên làm gì
  Đưa ra gợi ý (suggest):
  → Suggest + V-ing
  → Suggest + (that) + should + V
  → Suggest that S + V

  Trả lời

Viết một bình luận