Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “organise”

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “organise”

2 bình luận về “Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “organise””

 1. Danh từ: organization, organiser
  Động từ: organise
  Tính từ: organisational, organized
  Trạng từ: organizedly
  Đây nhé. Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới