Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “temperate”

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “temperate”

2 bình luận về “Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “temperate””

 1. danh từ: (n)
  – temperance: Sự chừng mực, điều độ, thái độ ôn hòa
  – temparature: nhiệt độ
  tính từ: (adj)
  – temperate: cử xử có chừng mực, điều độ, có nhiệt độ ôn hòa (nói về khi hậu)
  trạng từ (adv)
  – temperately: có chừng mực, vừa phải
  #STMIN

  Trả lời
 2. temperate ( adj ) : khí hậu ôn hòa
  temperature ( n ) : khí hậu
  ⇔ Có thể là hết rồi , cũng có thể là mình không biết , kiến thức có hạn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới