Đảo ngữ câu sau: If my teacher were a good cook, we would not have vomitted yesterday

Đảo ngữ câu sau: If my teacher were a good cook, we would not have vomitted yesterday

2 bình luận về “Đảo ngữ câu sau: If my teacher were a good cook, we would not have vomitted yesterday”

 1. Giải đáp : Were my teacher to be a good cook, we would not have vomited yesterday.
  * Kiến thức :
  _ Đảo ngữ câu điều kiện loại 2-3: 
  -> Were S + to + V , S + would/could/might + have + P2 

  Trả lời
 2. Were my teacher to be a good cook, we would not have vomited yesterday
  CT:
  +) Đảo ngữ câu điều kiện trộn 2 và 3: Were + sb + to-V, S + would + have + VPII
  #XIN HAY NHÂT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới