– Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý: You must never let anyone use your Identity Card. (should) -> Under ________ let anyone

– Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý:
You must never let anyone use your Identity Card. (should)
-> Under ________ let anyone else use your identity card.
– Y/c: Đáp án có rồi ạ, tớ cần lời giải thích chi tiết. Camon ạ <3.

2 bình luận về “– Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý: You must never let anyone use your Identity Card. (should) -> Under ________ let anyone”

 1. => Under no circumstances should you let anyone else use your identity card.
  – Cấu trúc: Should + V-inf: nên làm gì 
  *Phân tích câu:
  – Ở cau gốc có nghĩa là: Bạn không bao giờ được phép cho người khác sd CMND của bạn thì ở câu chuyển thì chúng ta cần chuyển làm sao để có nghĩa tương đương với câu gốc.
  => Trong mọi trường hợp thì bạn không được để ai sd CMND của bạn 
  => Dùng với cụm từ “Under no circumstances: trong mọi trường hợp” 

  Trả lời
 2. – Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý:
  You must never let anyone use your Identity Card. (should)
  -> Under ___no circumstances should you_____ let anyone else use your identity card.
  Cấu trúc đảo ngữ:
  +) Under no circumstances + trợ động từ + S +V: Không trong hoàn cảnh nào
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#
    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới