Despite/ richness/ she/ nỏ/ happy

Despite/ richness/ she/ nỏ/ happy

2 bình luận về “Despite/ richness/ she/ nỏ/ happy”

 1. $#Hy$
  => Despite the richness, she is not happy
  @ Mặc dù giàu có, cô ấy không hạnh phúc
  + Although/ Even though/ Though + S + V; S + V …
  ≈ In spite of/ Despite + Cụm danh từ/V_ing; S + V …
  => 2 cấu trúc này tương đương nhau, đều có nghĩa là mặc dù … nhưng …

  Trả lời
 2. Despite/ richness/ she/ not/ happy.
  -> Despite her richness, she is not happy.
  @ Kiến thức :
  – Although/ Though/ Even though + clause (S+V)
  => Despite / In spite of+ Noun/gerund (Ving) : mặc dù

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới