Despite the traffic jam,we went home early –>Although_________________________________ Mình cần câu trả lời chính xác và giả

Despite the traffic jam,we went home early
–>Although_________________________________
Mình cần câu trả lời chính xác và giải thích giùm mình vói ạ

2 bình luận về “Despite the traffic jam,we went home early –>Although_________________________________ Mình cần câu trả lời chính xác và giả”

 1. \text{Giải đáp :} Although there was a traffic jam , we went home early
  \rightarrow Although + C1 + C2 : Mặc dù
  \rightarrow Dùng để chỉ sự đối lập giữa 2 mệnh đề
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. Despite the traffic jam,we went home early
  –>Although there was the traffic jam, we went home early
  Tạm dịch : mặc dù tắc nghẽn giao thông, chúng tôi đã về nhà sớm
  Giải thích: despit/ inspite of = although
  Cấu trúc:
  Despite/ In spite of + V_ing( cùng S)/ cụm N ( khác S)
  = Although+ mệnh đề : mặc dù
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới