Dịch: Lời chào đáng giá bao nhiêu? Y/C: `+` Dịch nghĩa theo kiểu là một câu slogan. `+` Dịch hay một tí và đừng copy 1:1 trê

Dịch: Lời chào đáng giá bao nhiêu?
Y/C:
`+` Dịch nghĩa theo kiểu là một câu slogan.
`+` Dịch hay một tí và đừng copy 1:1 trên G.o.o.g.l.e dịch.

2 bình luận về “Dịch: Lời chào đáng giá bao nhiêu? Y/C: `+` Dịch nghĩa theo kiểu là một câu slogan. `+` Dịch hay một tí và đừng copy 1:1 trê”

 1. Ta dịch :
  Dịch : Lời chào đáng giá bao nhiêu ? → how much is a greeting worth ?
  Yêu cầu :
  + dịch theo kiểu là một câu slogan √
  + không copy và dịch trên google dịch √

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới