Điền giới từ: During the second world war, most messages were sent… code.

Điền giới từ:
During the second world war, most messages were sent… code.

2 bình luận về “Điền giới từ: During the second world war, most messages were sent… code.”

 1. Dùng giới từ: in
  During the second world war, most messages were sent in code.
  in code (n) $→$ bằng mã
  Tạm dịch:
  Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các tin nhắn được gửi bằng mã.
  $#Hoctot$
  @daoquocthai20

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới