Điền WF: The teacher gives her students the opportunity for (praise)_________ Chiến đi god gì đó ơi OwO

Điền WF:
The teacher gives her students the opportunity for (praise)_________
Chiến đi god gì đó ơi OwO

1 bình luận về “Điền WF: The teacher gives her students the opportunity for (praise)_________ Chiến đi god gì đó ơi OwO”

  1. The teacher gives her students the opportunity for praise
    – Sau for + N 
    -> Tạm dịch: Cô giáo cho học sinh của mình cơ hội để thực hiện

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới