Dont you ever wish you (have) someone to share your troubles with?

Dont you ever wish you (have) someone to share your troubles with?

1 bình luận về “Dont you ever wish you (have) someone to share your troubles with?”

 1.  Don’t you ever wish you had some one to share your troubles with ?
  Cấu Trúc: câu điều ước 
  S + wish(es) + (that) + S + V(lùi thì)
  Chúc bạn học tốt!!! .ω.
  @????????????????????????????????????

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới