Đứng trc từ skill là gì Thấy có cả tính từ đứng trc (cognitive skill) và danh từ đứng trc

Đứng trc từ skill là gì
Thấy có cả tính từ đứng trc (cognitive skill) và danh từ đứng trcViết một bình luận

Câu hỏi mới