Em viết vậy đc ko ạ in spite of his good salary , tôm gave up his job. Although his salary was good, tôm gave up hí job.

Em viết vậy đc ko ạ in spite of his good salary , tôm gave up his job.
Although his salary was good, tôm gave up hí job.

2 bình luận về “Em viết vậy đc ko ạ in spite of his good salary , tôm gave up his job. Although his salary was good, tôm gave up hí job.”

 1. – Đúng rồi cậu nhé.
  Giải thích:
  – Cấu trúc: Despite/In spite of + N/Ving, S + V
  = Although S + V, S + V
  = Mặc dù…, nhưng…
  – give up: từ bỏ.

  Trả lời
 2. Answer : Được.
  – Although + Clause 1 + Clause 2
  = In spite of / Despite + N / NP / V-ing + Clause [ Clause = S + V ]
  -> Mặc dù ….
  => Dùng để chỉ sự đối lập giữa 2 mệnh đề
  – Ở đây cần biến đổi danh từ “his good salary” thành 1 mệnh đề (Như theo cấu trúc “although”)
  -> Đưa tính từ “good” trong cụm danh từ này lên làm tính từ đứng trước tobe
  – Vế sau sử dụng thì QKĐ -> Vế này cũng vậy
  – QKĐ – V tobe : S + was/were + N/adj + …
  – Chủ ngữ “his salary” số ít + was
  – Dịch : Mặc dù lương của anh tốt , nhưng Tom đã từ bỏ công việc của anh ấy
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới