Falling asleep during the performance, he seems ____ with the dancers ( please )

Falling asleep during the performance, he seems ____ with the dancers ( please )

2 bình luận về “Falling asleep during the performance, he seems ____ with the dancers ( please )”

 1. Giải đáp : unpleased
  – seem + adj : trông như thế nào
  -> pleased (adj) hài lòng – unpleased (adj) không hài lòng
  – Dịch : Ngủ gục trong khi biểu diễn, anh ấy có vẻ không hài lòng với các vũ công.

  Trả lời
 2. $\Longrightarrow$ $\text{Unpleased}$
  $\rightarrow$ Seem + adj
  $\rightarrow$ Unpleased (adj) : Không hài lòng.
  $\rightarrow$ Ngủ gục trong khi biểu diễn, anh ấy có vẻ không hài lòng với các vũ công

  Trả lời

Viết một bình luận