for many employees job … is more important than making money ( satisfy )

for many employees job … is more important than making money ( satisfy )

2 bình luận về “for many employees job … is more important than making money ( satisfy )”

 1. For many employees job satisfaction is more important than making money ( satisfy )
  +) Satisfied employees play a vital role in creating a friendly work environment. Secondly, satisfaction in job helps to reduce the stress and work pressure for everyone. Unfortunately, another point shows that the more money you earn, the happier your life is, no matter how satisfied you feel about the job.
  (nhân viên được tôn vinh đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm việc thân thiện. Thứ hai, sự hài lòng trong công việc giúp giảm bớt căng thẳng và áp lực công việc cho mọi người. Thật không may, một điểm khác cho thấy rằng bạn càng kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống của bạn càng hạnh phúc, bất kể bạn cảm thấy hài lòng với công việc này như thế nào.)
  +) Job satisfaction : Mức độ hài lòng với công việc
  +) Tạm dịch : Đối với nhiều nhân viên, mức độ hài lòng với công việc quan trọng hơn việc kiếm tiền

  Trả lời
 2. satisfaction 
  –> danh từ ghép: job satisfaction: sự hài lòng trong công việc
  –>dịch: đối với nhiều nhân viên, sự hài lòng trong công việc quan trọng hơn việc kiếm tiền.
  Chúc bạn học tốt ^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới