GIÚP MK VS Ạ , LÀM + GIẢI THÍCH Hứa vote 5* 1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important

GIÚP MK VS Ạ , LÀM + GIẢI THÍCH
Hứa vote 5*
1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important……………
A. celebrating
B. celebration
C. celebrate
D. celebrity
2. It took us three days…….. our project on how to reduce water pollution
A. To complete
B. Completing
C. To completing
D. Complete

2 bình luận về “GIÚP MK VS Ạ , LÀM + GIẢI THÍCH Hứa vote 5* 1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important”

 1. 1. B celebration 
  – Sau tính từ “important” cần một danh từ
  – Loại A (vì là Ving) – loại C (vì là động từ)
  – celebrity (n) người nổi tiếng 
  – celebartion (n) lễ
  – Dịch nghĩa chọn B: celebration
  – Dịch: Đối với người Việt Nam, Tết hoặc Năm mới là một lễ quan trọng.
  2. A to complete
  – It + takes/took + SO + thời gian + to V: ai đó mất bao lâu làm gì

  Trả lời
 2. 1. B
  – Cần điền một danh từ – Cấu trúc so sánh nhất:
  – S + tobe + the + most + adj dài + N. -> Còn thiếu một N 
  -> Loại A, C – A là V-ing của celebrate, C là V – celebrate (v): tổ chức
  – Loại D – celebrity (n): danh nhân -> Ko hợp nghĩa (chủ ngữ là “Tet or Luna New Year Holiday” ko phải là chủ ngữ chỉ người)
  -> celebration (n): lễ kỷ niệm
  – Tạm Dịch: Với những người dân Việt Nam, Tết hay còn gọi là Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất.
  2. A
  – Cấu trúc: It + take(s)/took + O + time + to V-inf + O: tốn bao nhiêu thời gian đối với ai để làm gì 
  – “three days” là time (3 ngày) -> Sau nó phải điền to V-inf -> to complete 
  – Loại B = V-ing
  – Loại C = to V-ing
  – Loại D = V-inf 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới