Hãy chuyển sang tiếng anh. KHÔNG dùng ứng dụng, web (điển hình như: gg dịch) để chuyển sang anh `——–` Tiếng Việt: Tôi sẽ

Hãy chuyển sang tiếng anh. KHÔNG dùng ứng dụng, web (điển hình như: gg dịch) để chuyển sang anh
`——–`
Tiếng Việt: Tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan xung quanh Ninh Bình
`=>` Tiếng Anh : (trong câu có sử dụng: show around)
`-` đúng cấu trúc, nếu dc thì chia thì cho phù hợpViết một bình luận

Câu hỏi mới