He — a rare disease when he was working in the hospital a, took b, suffered c, infected d, caught My sister had a baby daugh

He — a rare disease when he was working in the hospital
a, took
b, suffered
c, infected
d, caught
My sister had a baby daughter yesterday, and she is my first —
a, nephew
b, cousin
c, niece
d, relation

2 bình luận về “He — a rare disease when he was working in the hospital a, took b, suffered c, infected d, caught My sister had a baby daugh”

 1. 1. ⇒ D
  – Tạm dịch: Anh ấy mắc một căn bệnh hiếm gặp khi anh ấy đang làm việc trong bệnh viện.
  2 ⇒ C
  – Tạm dịch: Hôm qua chị gái tôi có một đứa con gái nhỏ và nó là cháu gái đầu tiên của tôi.
  * Vocabulary:
  – caught: bắt gặp
  – niece: cháu gái
  $#Ng$

  Trả lời
 2. chọn c
  Anh ấy – một căn bệnh hiếm gặp khi anh ấy đang làm việc trong bệnh viện
  a, đã
  b, bị
  c, bị nhiễm
  d, bị bắt
  chọn c
  Hôm qua chị gái tôi có một đứa con gái nhỏ, và cô ấy là người đầu tiên của tôi —
  a,cháu trai
  b, anh họ
  c, cháu gái
  d, quan hệ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới