He came in during our dinner. `=>` While we were _________________________

He came in during our dinner.
`=>` While we were _________________________

2 bình luận về “He came in during our dinner. `=>` While we were _________________________”

 1. Giải đáp: While we were having dinner, he came.
  @ Hành động đang xảy ra có hành động khác xen vào:
  – Hành động nào xảy ra trước chia thì quá khứ tiếp diễn
  – Hành động xen vào chia thì quá khứ đơn
  @ Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing…
  @ Quá khứ đơn: (+) S + V{(-ed),(column 2):} + …
  + come – came – come: đến
  – While: trong khi
  \text{#Rain}

  Trả lời
 2. He came in during our dinner.
  ⇒ While we were having dinner,he came 
  Câu trên đang dùng quá khứ tiếp diễn:
  Một hành động đang xảy ra hành động khác xen vào
  Dịch:
  ⇒Trong khi chúng tôi đang ăn tối, anh ấy đến

  Trả lời

Viết một bình luận