He is just too young to really understand the ironic tone of the winter. -> So young is he __________

He is just too young to really understand the ironic tone of the winter.
-> So young is he __________

1 bình luận về “He is just too young to really understand the ironic tone of the winter. -> So young is he __________”

 1. $\text{Đáp án :}$
  Cấu Trúc : 
  really+ Adj/Adv
  THE + ADJECTIVE = NOUN
  Actuallу, Reallу ᴠà Infact đều là những từ thường gặp trong giao tiếp hàng ngàу, haу được ѕử dụng đế nhấn mạnh tính chất thật- thực ѕự của ѕự ᴠiệc. 
  ⇒ So young is he really understand the ironic tone of the winter.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới