he is not a traditional father.he is a_____one a.new b.young c.modern d.fresh

he is not a traditional father.he is a_____one
a.new
b.young
c.modern
d.fresh

2 bình luận về “he is not a traditional father.he is a_____one a.new b.young c.modern d.fresh”

 1. He is not a traditional father. He is a _____ one.
  $⇒$ Giải đáp: $C$.
  $⇒$ Giải thích: Xét nghĩa của câu: Anh ta không phải là một ông bố theo kiểu truyền thống ⇒ cần điền từ trái nghĩa với “traditional”.
  $-$ traditional : truyền thống $\neq$ modern : hiện đại
  —————–
  $@haanx2$

  Trả lời
 2. he is not a traditional father.he is a_modern_one               chọn câu c
  anh ấy không phải là một người cha truyền thống. anh ấy là một hiện đại 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới