He looks very aggressive and threatening and so his soft, gentle voice is rather…… A. disembodied B. disconcerting C. di

He looks very aggressive and threatening and so his soft, gentle voice is rather……
A. disembodied
B. disconcerting
C. dismissive
D. discordant
giúp em ạ

2 bình luận về “He looks very aggressive and threatening and so his soft, gentle voice is rather…… A. disembodied B. disconcerting C. di”

 1. Giải đáp : D
  -> discordant (adj) : chói tai
  -> S + be + adj/N (Chủ ngữ + động từ tobe + tính từ/danh từ)
  -> disembodied (adj) : kì quái (diễn tả về âm thanh của cái gì đó)
  -> disconcerting (adj) : bối rối , phân vân
  -> dismissive (adj) : tùy tiện 
  -> and : và => Chỉ sự tương đồng của sự việc hay sự vật nào đó
  -> look là động từ tri thức , tri giác nên sau look không đi với adv (trạng từ) mà đi với adj (tính từ)
  -> Thì Hiện Tại Đơn – Câu khẳng định : S + V(s/es) 
  -> Chủ ngữ he thuộc ngôi chủ ngữ số ít nên chia V thêm s hoặc es 
  -> very/so/really + adj 
  @H 

  Trả lời
 2. =>He looks very aggressive and threatening and so his soft, gentle voice is rather  discordant
  Dịch:Anh ta trông rất hung dữ và đe dọa và vì vậy giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng của anh ta khá bất hòa
  => D discordant 
  @hoidap247 #Linhnhi1102  xin câu trhn+5s 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới