Help me Sắp xếp những từ sau vào khung phát âm aɪ và eɪ : say, Sunday, name, chair,play , way, snail, brain, day pay, may,

Help me
Sắp xếp những từ sau vào khung phát âm aɪ và eɪ : say, Sunday, name, chair,play , way, snail, brain, day pay, may, they, Friday, game, hate, bike, by, cry, high, same, make, like, fly, line, July, try , night tonight, my,five, rain ,nine, white, drive ,ice.
Giúp em với ạ , em cảm ơn

2 bình luận về “Help me Sắp xếp những từ sau vào khung phát âm aɪ và eɪ : say, Sunday, name, chair,play , way, snail, brain, day pay, may,”

 1. $^ ChieyewCucCuk ^$
  $\textit{/aɪ/}$
  +) Line, white, friday, bike, cry, like, fly, july, night tonight, my, five, try, drive, ice, by, high, night.
  $\textit{/eɪ/}$
  +) Say, rain, same, make, day pay, game, they, sunday, play, name, chair, snail, way, may, brain.
                            $\textit{- #Chúcbạnhọctốt! -}$

  Trả lời
 2. Sắp xếp những từ sau vào khung phát âm aɪ và eɪ: say, Sunday, name, chair, play, way, snail, brain, day pay, may, they, Friday, game, hate, bike, by, cry, high, same, make, like, fly, line, July, try, night tonight, my, five, rain, nine, white, drive, ice.
  +) Những từ phát âm là | aɪ |: Friday, bike, by, cry, high, like, fly, line, July, try, night, tonight, my, five, nine, white, drive, ice.
  +) Những từ phát âm là | eɪ |: say, Sunday, name, chair, play, way, snail, brain, day, pay, may, they, game, hate, same, make, rain, 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới