Hoa always listens ….. to what she is told .( attention) (giải thích tại sao lại làm như vậy )

Hoa always listens ….. to what she is told .( attention)
(giải thích tại sao lại làm như vậy )Viết một bình luận

Câu hỏi mới