I also (A) use the internet for (B) finding out what other companies (C) as (D) mine are offering

I also (A) use the internet for (B) finding out what other companies (C) as (D) mine are offering

2 bình luận về “I also (A) use the internet for (B) finding out what other companies (C) as (D) mine are offering”

 1. As
  Sửa: “as”  “and”
   Dịch: Tôi cũng sử dụng internet cho việc tìm hiểu cái mà những công ty khác và công ty của tôi (mine) đang cung cấp 
   “as” mang ý nghĩa cái A giống với cái B nên không phù hợp
  #baon80139

  Trả lời
 2. As
  -> Sửa: “as” -> “and”
  -> Dịch: Tôi cũng sử dụng internet cho việc tìm hiểu cái mà những công ty khác và công ty của tôi (mine) đang cung cấp 
  -> “as” mang ý nghĩa cái A giống với cái B nên không phù hợp

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới