I always feel unnatural when i present something in front of class =>i wish Id like to be a famous singer when i grow up =>i

I always feel unnatural when i present something in front of class
=>i wish
Id like to be a famous singer when i grow up
=>i wish

2 bình luận về “I always feel unnatural when i present something in front of class =>i wish Id like to be a famous singer when i grow up =>i”

 1. I always feel unnatural when I present something in front of class
  ⇒ I wish I didn’t feel unnatural when I present something in front of class 
  I’d like to be a famous singer when I grow up
  ⇒ I wish I were a famous sunger when I grow up
  —————————
  Cấu trúc ” wish ” ở hiện tại :
  S + wish + S + V QKĐ
  – diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại
  ( unnatural: không tự nhiên)

  Trả lời
 2. 1 I wish I didn’t feel unatural when I present something in front of class
  2 I wish I were a famous singer when I grow up
  $\bullet$ Cấu trúc câu mong ước ở hiện tại : 
  + Động từ thường : S + wish + S + V_(ed) / V_2 + …
  + Động từ tobe : S + wish + S + were + N/adj
  -> Diễn tả mong ước điều trái với hiện tại
  \tt{# Crown}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới