I can’t buy a car because i don’t have enough money =>I wish…….

I can’t buy a car because i don’t have enough money
=>I wish…….

2 bình luận về “I can’t buy a car because i don’t have enough money =>I wish…….”

 1. Giải đáp:
  I can’t buy a car because i don’t have enough money
  -> I wish I had enough money to buy a car.
  Giải thích: Không thật hiện tại -> Wish hiện tại
  Cấu trúc: S + wish(es) + (that) + S + V-ed.
  Tạm dịch: Tôi ước mình có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
  #Bright

  Trả lời
 2. $⇒$ I wish I had enough money to buy a car.
  Giải thích:
  $-$ Cấu trúc wish: S + wish/wishes + S + Ved.
  Diễn tả mong ước không có thật ở hiện tại.
  $-$ Tạm dịch: Tôi ước rằng mình có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới