i can’t stand him. he’s te……

i can’t stand him. he’s te……

2 bình luận về “i can’t stand him. he’s te……”

 1. → teasing(adj): trêu chọc, chọc ghẹo
  → Giải thích:
  – Cấu trúc: 
  + S + can/ can’t + V(bare): có thể làm gì
  + S + tobe + adj – mô tả tính chất của cái gì đó hoặc ai đó
  – Tạm dịch: Tôi không thể chịu đựng được anh ấy. Anh ấy đang trêu chọc.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới