I have a dog =>I wish………

I have a dog
=>I wish………

2 bình luận về “I have a dog =>I wish………”

 1. -> I wish I didn’t have a dog
  I have a dog (Tôi có một chú chó) -> Sự thật
   Khi viết lại ở câu WISH (ước), mà vốn dĩ câu Wish trái ngược với hiện tại -> S + wish(s/es) + (that) + S + (not) V-ed

  Trả lời
 2. I have a dog 
  -> I wish I didn’t have a dog 
  – S + wish(es) S2 + V(lùi thì).
  – Thì hiện tại đơn -> thì quá khứ đơn 
  – Khẳng định sang phủ định 
  – S + didn’t + V 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới