I like the____atmosphere in the countryside ( peace ) giải thích

I like the____atmosphere in the countryside ( peace )
giải thích

2 bình luận về “I like the____atmosphere in the countryside ( peace ) giải thích”

 1. Answer : Peaceful
  – Sau có danh từ “atmosphere” -> Cần 1 tính từ để tạo thành cụm danh từ
  – Peace (n) : Sự yên bình -> Peaceful (adj) : Yên bình
  – Dịch : Tôi thích bầu không khí yên bình ở nông thôn
  \text{@ TheFallen

  Trả lời
 2. Answer: Peaceful
  – Dấu hiệu nhận biết có ”Atmosphere”
  -> Cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ
  – The+ N(số nhiều)
  – Like+ V-ing/ N: Thích việc gì/ cái gì
  – Dịch: Tôi thích bầu không khí tĩnh lặng của nông thôn
  $#CIN<3$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới