I/ suppose/ we/ can/ pay/ credit card/ but/ we/ had better/ check/ first. =>

I/ suppose/ we/ can/ pay/ credit card/ but/ we/ had better/ check/ first.
=>

1 bình luận về “I/ suppose/ we/ can/ pay/ credit card/ but/ we/ had better/ check/ first. =>”

 1. I/ suppose/ we/ can/ pay/ credit card/ but/ we/ had better/ check/ first.
  => I suppose that we can pay by our credit card but we had better check it first.
  +) CT : S+suppose (that)+ …
  +) Thuộc thì Hiện tại đơn
  – CT : S+V/Ves
  +) Had better + V-pair : Nên + Làm gì
  +) Dịch : Tôi cho rằng chúng tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình nhưng tốt hơn hết chúng tôi nên kiểm tra nó trước.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới