I_ telephone her if I knew her number A. would B. have to C.will D.Shall

I_ telephone her if I knew her number
A. would B. have to C.will D.Shall

2 bình luận về “I_ telephone her if I knew her number A. would B. have to C.will D.Shall”

 1. Giải đáp :
  I tele phone her if I knew her number
  -> Chọn đáp án A
  – Đây là câu điều kiện loại 2 ( Diễn tả 1 sự việc KHÔNG xảy ra trong hiện tại )
  Công thức :
  If + S + V ( QKĐ ) , S + would (not) + V.
  Giải thích : 
  – Có mệnh đề ” if ”
  – Có mệnh đề chính
  -> Là câu điều kiện loại 2
  color{pink}{#Pung}

  Trả lời
 2. Chọn A
  Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả sự việc hay điều kiện “không thể” xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới