I think we should go out to celebrate this success A. Ok, thank you B. congratulation! C. no. not at all D.Yes, why now?

I think we should go out to celebrate this success
A. Ok, thank you
B. congratulation!
C. no. not at all
D.Yes, why now?

2 bình luận về “I think we should go out to celebrate this success A. Ok, thank you B. congratulation! C. no. not at all D.Yes, why now?”

 1. Chọn D (Yes, why not?) chứ không phải “Yes, why now?”
  Dịch nghĩa:
  – A: “Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn mừng thành công này”
  – B: “Yeah, tại sao lại không?”
  Giải đáp (A) dịch ra là “OK, cảm ơn bạn”.
  Giải đáp (B) dịch ra là “Xin chúc mừng!”
  Giải đáp (C) dịch ra là “Không. Không hề”
  ⟹ Giải đáp (D) sẽ là đáp án dịch hợp lý nhất.

  Trả lời
 2. I think we should go out to celebrate this success
  A. Ok, thank you
  B. congratulation!
  C. no. not at all
  D. Yes, why now?
  -> Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn mừng thành công này
  => Để đáp lại một lời để nghị , lời khuyên trong câu này chúng ta nên sử dụng Yes , why now? ( Được chứ , tại sao không) . Tất cả các câu còn lại không phù hợp lời lời đề nghị .
  New Word : 
  Celebrate : Ăn mừng 
  Success : Thành công
  Should : Nên 
  Think : Suy nghĩ

  Trả lời

Viết một bình luận