I was made ……..the whole story by my teacher this morning.(retell) Help!!!

I was made ……..the whole story by my teacher this morning.(retell)
Help!!!

2 bình luận về “I was made ……..the whole story by my teacher this morning.(retell) Help!!!”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{To retell}$
  $\rightarrow$ Make + sb + to V : Bắt làm gì đó
  $\rightarrow$ Bị Động QKT : S + were/was + P2 (by O).
  $\rightarrow$ Sáng nay tôi bị cô giáo bắt kể lại toàn bộ sự việc. 

  Trả lời
 2. * Giải đáp : to retell
  * Giải thích : 
  – Chủ động : make sb do sth (khiến, bắt ai làm gì)
  – Bị động : be made to do sth (ai đó bị bắt làm gì)
  – Bị động thì quá khứ đơn  : S + was/ were + PII + (by O)
  – Dịch : Tôi đã bị bắt kể lại toàn bộ câu chuyện bởi giáo viên của tôi vào sáng nay.

  Trả lời

Viết một bình luận