if __________________, his father will buy him a bicycle

if __________________, his father will buy him a bicycle

2 bình luận về “if __________________, his father will buy him a bicycle”

 1. Answer: If he scores well in the IELTS exam, his father will buy him a bicycle.
  ———-
  ** Cấu trúc (Câu điều kiện loại 1):
  If + S + V_{(s,es)}may…, S + will/can/ + (not) + $V_{1}$
  ** Tạm dịch: Nếu anh ấy đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, bố anh ấy sẽ mua cho anh một chiếc xe đạp.
  $\boxed{\color{yellow}{\text{#HoangMinhng}}}$
  ** Không hiểu hoặc cần thêm thông tin hay bản dịch thì nói mình nhé :3

  Trả lời

Viết một bình luận