….is a place for students to live instead of going home every day

….is a place for students to live instead of going home every day

2 bình luận về “….is a place for students to live instead of going home every day”

 1. $ Answer $
  -> $ Dormitory.$
  -> $Dormitory$:kí túc xá
  => Dịch: Là nơi sinh hoạt của sinh viên thay vì phải về nhà hằng ngày.
  Do đề gợi ý là: …là nơi sinh sống của sinh viên thay vì về nhà nên là kí túc xá (dormitory) .
  $ @Nhi $

  Trả lời
 2. Cậu tham khảo nhé
  ————
  Giải đáp:
     Boarding school is a place for students to live instead of going home every day
  Giải thích:
     Boarding: trường nội trú
     – Sinh viên vừa học, vừa có thể sinh hoạt ở các trường nội trú
  Tạm dịch:
     Trường nội trú là nơi sinh hoạt của học sinh thay vì hàng ngày phải về nhà.
  ————
  – Chúc cậu học giỏi !-

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới