It had been raining since last night Đúng câu trúc thì QKHT kh ạ?

It had been raining since last night
Đúng câu trúc thì QKHT kh ạ?

2 bình luận về “It had been raining since last night Đúng câu trúc thì QKHT kh ạ?”

 1. Parkchaeyoung
  Answer:
  Mistake: had been
  Fix: has been
  @ Trước “since” là HTHT sau “since” là QKĐ
  @ Công thức HTHT: S + has/have + V(ed/P_2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới