It is 19 years since vietnam last hosted SEA games. The last time………..

It is 19 years since vietnam last hosted SEA games.
The last time………..

2 bình luận về “It is 19 years since vietnam last hosted SEA games. The last time………..”

 1. 1. The last time Vietnam hosted SEA Games was 19 years ago.
  @ The last time + S + V(quá khứ) + was + khoảng thời gian.
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}

  Trả lời
 2. It is 19 years since Vietnam last hosted SEA games.
  ->Answer : The last time Vietnam hosted SEA games was 19 years ago.
  =>Giải thích : 
  It is + time + since + S ( last ) + V2/ed
  =The last time + S + V2/ed + was + time ( thời gian trong quá khứ )
  =Phủ định của hiện tại hoàn thành : S + have/has not + Vpp + since/for + time

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới